Pin It

hvor gaar det hvide hen naar sneen smelter

En beretning om rejsen til et helt nyt liv - oplevet fra gulvhøjde

Denne biografi er bygget op som en dagbog. 5 ugers intensiv behandling efter minnesotamodellen, et gods på sjælland og 15 forskellige mennesker, danner rammerne i forsøget på at kurere patienternes alkohoisme. Den består af Tines tanker og handlinger, hendes indre samtaler med en ukendt person, Gud, og frem for alt er den en fortælling om hvordan så forskellige mennesker interagerer med fremmede i samme båd. 

citattegn      


"Alkoholisme er en anerkendt sygdom - Danmark var længe om at anerkende, men er med på verdenskortet. 870.000 danskere har et alkoholmisbrug - 60% er kvinder - 20 menneskeliv slukkes hver dag pga. alkohol og dens  følgevirkninger!"

 

Tine er alkoholiker, hun lever i et dårligt forhold og har stormenede fart mod bunden. Pludselig er hun klar, og indskriver sig på et gods til afgiftning og behandling. Tine fører dagbog, hvilket fastholder en del af hendes identitet. Dag for dag er læseren med til de daglige arbejdsopgaver, sammenkomster, kriser og succeser, og livet på godset, hvor 15 vidt forskellige alkoholikere skal kæmpe samme kamp. Her er alt fra lægen, over piloten og til en Falckredder - Kort sagt; alle samfundslag.Tine er eneste kvinde blandt de mange mænd, det giver en del udfordringer oveni den altoverskyggende omkring at være ædru. Men det giver også plads til nye varme venskaber, nye mennesker at spejle sig i, og frem for alt er disse forskellige mennesker nødt til at finde en måde at komme igennem hverdagene- sammen. Minnesotamodellen betyder bl.a. at patienternes hverdag er fyldt op med møder, kurser, opgaver og motion. De skal ikke have mange ledige minutter, så skemaet er overbooket - Det giver nogle både fysisk og mentalt udmattede patienter. Det kommer der naturligvis gnidninger ud af, men mest af alt kommer der, et billede af, hvordan både behandlere og patienter griber tingene an.

Jeg kendte kun behandlingen af navn, nu ved jeg en del mere. Men biografien er på ingen måde en reklamesøjle eller en punktlig gennemgang af behandlingen. Det er derimod en hudløs, barsk og meget intens indføring i et menneskes indre kamp. Jeg skal ikke kunne sige, om denne behandling er bedre end andre, jeg tænkte faktisk, at 5 uger virker som en relativ kort tid, til at forsøge at ændre et, for nogen, helt livs, misbrug - Men kan jo konstatere, at behandlingen virker - for en tredjedel af de behandlede.

Biografien er som sagt meget intens - den kryber meget hurtigt ind under huden, og trods det meget tunge tema, er den usædvanlig vedkommende og faktisk meget smuk sine steder. Jeg kom til at holde af personerne, og håber af hele mit hjerte, at de har et tåleligt liv i dag. Jeg blev konstant aftvunget holdninger og stillingtagen, det har virkelig været en oplevelse ud over det sædvanlige. Vi kender nok allesammen et menneske, der er ramt af sygdommen, og i den forbindelse sætter fortællingen gang i tankerne omkring, om vi gør nok for de syge, selv om de selv skal kæmpe kampen, kræver det omgivelsernes opbakning og massive støtte - uden den går det ikke!

 

 

© Bognørden

 

Forfatter: Tine Kust

204 sider Dreamlitt

Anmeldereksemplar

 

 

Pin It